Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterské studium (obor Znalostní technologie, KIZI)

2009–současnost (KIZI)

Entropie.

Bakalářské studium (obor Informatika, KIT)

2004–2006, 2007–2009

Výstupem z těchto let je několik prací, jejichž informační hodnota a přínos stojí za prd.

Bakalářská práce: Analýza nástrojů pro hodnocení přístupnosti webových stránek z hlediska zrakově handicapovaných uživatelů (PDF; 1,97 MB)