2005-07-05-07-12_velka_britanie-cesta_na_farmu (78)

P7060071.JPG