2008-07-02-07-04_nemecko-svycarsko-podel_rynu (46)

P7020146.JPG